Ceny programů a služeb

Uvedené ceny jsou platné od ledna 2020.

Zde si můžete prohlédnout aktuální ceník nabízených programů a služeb. Ceny jsou jednorázové (licence není třeba každý rok obnovovat) a konečné (dodavatel není plátce DPH). K zakoupeným programům se poskytuje rok telefonické či e-mailové podpory zdarma. Do podpory zdarma se nepočítá implementace programu, tvorba reportů ani vzdálená podpora pomocí aplikace TeamViewer (tyto služby jsou placené).


Programy

Licence na 1 počítač
SKLADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ LITE
verze 2.x
Základní verze programu ZKSKLAD. Program je určen k vedení skladové evidence, obsahuje ale i moduly fakturace, kontrakty a objednávky, evidenci úhrad, CRM, řízení chodu firmy pomocí úkolů a evidenci došlé pošty
2900,- 1600,-
SKLADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ MINI
verze 2.x
Zjednodušená verze programu ZKSKLAD. Program je určen k vedení skladové evidence, umožňuje příjmy, výdaje a přesuny položek mezi sklady. Podporuje všechna uživatelská nastavení, ale neobsahuje modul fakturace.
1400,- 900,-
SKLADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ SQL
verze 2.x
Nejvyšší verze programu ZKSKLAD. Funkčně stejná jako Skladové hospodářství Lite, určena pro větší objemy dat či připojení z více stanic, založená na architektuře client-server
4900,- 1250,-
DAŇOVÁ EVIDENCE LITE
verze 2.x
Peněžní deník, knihy faktur, pokladní knihy, evidence majetku, kniha jízd, zpracování DPH, příkazy k úhradě, kontrolní hlášení.
1400,- 900,-
PERSONÁLNÍ EVIDENCE
verze 1.2
Vedení běžné personální agendy. Evidence osobních dat zaměstnanců, údajů o pracovním poměru, sledování dovolené a pracovní neschopnosti, hlídání termínů a vkládání elektronických dokumentů.
2400,- 1400,-
SAMOSTATNÁ FAKTURACE
Vystavování, tisk a evidence faktur Rozšiřuje aplikace účetnictví o možnost fakturace, když není zakoupen "Sklad".
900,- 500,-
ZK TERMÍNY LITE
Evidence zařízení, zaměstnanců či jiných zdrojů a sledování termínů k nim přiřazených.
900,- 500,-
ZK KASA EET
verze 1.x
Aplikace pro elektronickou evidenci tržeb s tiskem pokladních lístků a podporou odesílání dokladů na portály MF ČR.
900,- 600,-
TISK ČAROVÝCH KÓDŮ
verze 2.x
Tisk čarových kódů na pevně definované i uživatelsky upravitelné samolepící štítky. Upravitelné datové zdroje, velký výběr typů kódů, přednastavené tiskové formy.
900,- 500,-


Služby

SERVIS A IMPLEMENTACE
Instalace, nastavení parametrů programu, úprava tiskových forem u zákazníka nebo vzdáleně pomocí aplikace TeamViewer
500,- /hod
ŠKOLENÍ A KONZULTACE
Proškolení základní obsluhy programů, konzultace u zákazníka nebo vzdáleně pomocí aplikace TeamViewer
500,- /hod
ÚPRAVY PROGRAMU
Programové úpravy dle bližší specifikace zákazníka
500,- /hod
CESTOVNÍ NÁHRADY
Úhrada nákladů na dopravu z Kutné Hory k zákazníkovi
10,- /km
AKTUALIZACE PROGRAMU
Možnost stažení update verzí zakoupených programů z internetu zdarma. Upgrade základních verzí (např Sklad 1.x na Sklad 2.x je zpoplatněn).
zdarma
PROGRAMOVÁ PODPORA
Jeden rok po zakoupení programu konzultace po telefonu nebo prostřednictvím elektronické pošty zdarma. Po uplynutí této doby je podpora placena dle hodinove sazby nebo na základě servisní smlouvy. Vzdálená podpora na počítači zákazníka přes TeamViewer je považována za placenou i v tomto období.
zdarma