Zpět | Stáhnout program | Manuál (PDF)

TISK ČAROVÝCH KÓDŮ

Program EANPRINT je drobná aplikace určena pro tisk čarových kódů na samolepící štítky.

Umožňuje vytištění až čtyř údajů na jeden štítek - čarový kódu, popis, interní kód zboží a cenu. Záznamy určené k tisku je možné buď ručně editovat nebo je importovat z MS Excel nebo z obyčejného textového souboru, jehož sloupce jsou odděleny tabelátorem nebo alespoň třemi mezerami. Upravená data lze zapsat do textového souboru (text oddělený tabelátory), který lze snadno otevřít v programu MS Excel.

Uživatel si může vybrat ze 16 různých čarových kódů. Mimo jiné to jsou EAN8, EAN13, Code128, 2z5 a další. Rastr štítků se vybírá nastavením počtu štítků vodorovně a svisle, pro přesnější umístění je možné nastavit všechny okraje stránky.  

Co program vyžaduje

Jedná se o 32 bitový program určený pro práci v prostředí Windows9x a vyšším, což určuje i minimální konfiguraci osobního počítače. Potřebný prostor na disku je dán především množstvím zpracovávaných dat, doporučená hodnota činí okolo 2MB.

Demoverze

Demoverzi programu je možné objednat si písemně na této adrese či E-mailem , popřípadě telefonicky na čísle 603-266154. Kromě toho je možné si ji stáhnout zde. Jedná se o časově neomezenou verzi, která ovšem neumožňuje výstup dat na tiskárnu.

Jak program spustit

Program po instalaci vytvoří v nabídce start Skupinu ZK Soft, ve které naleznete zástupce. Tohoto je možné při instalaci i umístit na pracovní plochu.