Skladové hospodářství LITE

Vedení skladové evidence s fakturací pro jeden počítač či lokální sítě.

Popis programu 

Program ZK SKLAD obsáhne většinu agendy menších a středních firem. Primárně je určen k vedení skladové evidence, obsahuje ale i moduly fakturace, kontrakty a objednávky, zakázky,evidenci úhrad, CRM, řízení chodu pomocí úkolů a evidenci došlé pošty. Vzhledem ke své variabilitě může být použit pro velko i maloobchodní prodej.

Je postaven na v současné době nejrozšířenější open source databázi SQLite, ke které se připojuje pomocí ODBC. Hlavní výhodou tohoto řešení je snadná instalace, přenositelnost dat a plnohodnotný přístup přes SQL jazyk.

Svým zaměřením (architektura file-server) je vhodný pro firmy se středním objemem zpracovávaných dat a přístupem z menšího počtu počítačů. Pro větší objemy dat a přístup z více stanic je určeno funkčně totožné řešení ve verzi klient-server s podporou MS SQL databází.

Program obsahuje vlastní pokladnu s možností tisku denního vyúčtování a pokladního deníku. Silným nástrojem jsou plně konfigurovatelné tiskové výstupy a uživatelské reporty. Tisky je možné přesměrovat na lokální i síťové tiskárny, podporovány jsou tři typy tisků - FastReport, RTF a HTM formy. Program je možné použít i pro práci v síti.

Základní vlastnosti programu 

 • intuitivní ovládání v přehledném rozhraní
 • skladové karty, skladová místa
 • dodavatelské i odběratelské objednávky
 • blokace položek na skladech dle kontraktů
 • uživatelské ceníky a cenové skupiny, ceny v cizí měně
 • podpora čarových kódů
 • upozorňování na neplatiče
 • kontrola minimální zásoby položek
 • evidence zakázek, komisní sklady
 • výrobní zakázky, příjem a výdej dle výrobních příkazů
 • statistiky prodaného zboží
 • běžné daňové doklady, zálohové faktury
 • cenové nabídky, dobropisy
 • storna, opravy a mazání dokladů
 • možnost přidání vlastních číselných řad dokladů
 • možnost fakturace v různých měnách
 • slevy na položku, celkový doklad a dle firmy
 • rychlé vyhledávání a filtrace v tabulkách
 • adresář obchodních partnerů - info z OR
 • mini CRM modul - zápisy jednání, úkoly
 • evidence doručené a odeslané pošty
 • editovatelné rozbalovací seznamy textových polí dokladu
 • velký výběr přednastavených tiskových forem a reportů
 • snadná tvorba reportů pomocí SQL dotazů
 • 3 typy tiskových forem dokladů (DOS-jehličkové tiskárny,RTF,HTM)
 • integrovaný editor tiskových forem
 • možnost vložení obrázků (logo, razítko) do tiskových forem
 • export reportů do TXT, CSV, XLS, XML, HTM...
 • volitelné sloupce číselníků
 • automatické řazení po kliknutí na záhlaví sloupce
 • export i tisk podkladů pro účetnictví
 • administrace uživatelů programu s nastavením přístupů a oprávnění
 • možnost síťové verze pro souběžnou práci více uživatelů

Co program vyžaduje
Jedná se o 32 bitový program určený pro práci v prostředí Windows XP a vyšším, což určuje i minimální konfiguraci osobního počítače. Potřebný prostor na disku je dán především množstvím zpracovávaných dat, program sám vyžaduje okolo 15MB.

Instalace programu
Skladové hospodářství se instaluje spuštěním programu "SETUP.EXE" z dodaného disku. Objeví se průvodce, který zajistí zbytek instalace. Implicitně se programy ZKSoft instalují do stejnojmenné složky na disku C: a na ploše se vytvoří programová skupina rovněž s názvem ZKSoft. V ní se nachází zástupce programu pro spuštění skladového hospodářství. Při jeho prvním spuštění je třeba založit novou databázi, kterou si uživatel může libovolně pojmenovat.

Demoverze
Demoverzi programu je je možné si stáhnout z této adresy. Jedná se o časově neomezenou verzi, s omezeným množstvím ukládaných záznamů. V případě vážného zájmů může být zákazníkovi poskytnuta i časově omezená licence s neomezenými záznamy.

Dokumentace
Základní orientační manuál naleznete na této adrese
Informace o změnách v souvislosti s nařízením o ochraně osobních údajů: Ochrana OÚ v programech ZKSOFT
Jedná se o dokumenty ve formátu PDF a k jeho zobrazení je třeba mít instalovaný Acrobat Reader.

Jak program spustit

Program ZK Sklad se spouští souborem "qSklad.exe" z adresáře, ve kterém byl instalován (nejčastěji C:\ZKSoft\qSKLAD), popřípadě zástupcem spouštěcího souboru na ploše či v  nabídce START.