Skladové hospodářství MINI

Vedení skladové evidence bez modulu fakturace

Popis programu

Program ZK SKLAD MINI pracující v prostředí Microsoft Windows XP a vyšším je odlehčenou verze programu ZK SKLAD SQL. Primárně je určen k vedení skladové evidence a oproti plné verzi postrádá moduly fakturace, kontrakty a objednávky, zakázky a evidenci došlé pošty. Umožňuje vytvářet výdejky a příjemky zboží přičemž je zachována veškerá robusnost a variabilita plné verze ZK Skladu. Vzhledem ke své variabilitě může být použit pro velko i maloobchodní prodej.

Je postaven na populární databázi SQLite, ke které se připojuje pomocí ODBC. Hlavní výhodou tohoto řešení je snadná instalace, přenositelnost dat a plnohodnotný přístup přes SQL jazyk. Svým zaměřením (architektura file-server) je vhodný pro firmy se středním objemem zpracovávaných dat a přístupem z menšího počtu počítačů, i zde ale existuje varianta postavená na MS SQL serveru umožňující souběžnou práci z více počítačů.

Silným nástrojem jsou plně konfigurovatelné tiskové výstupy a uživatelské reporty s možnosti exportu do HTM, XLS, XML, CSV a TXT. Tisky je možné přesměrovat na lokální i síťové tiskárny, podporovány jsou tři typy tisků - FastReport, RTF a HTM formy. Program je možné použít i pro práci v síti.

Základní vlastnosti programu 

 • intuitivní ovládání v přehledném rozhraní
 • skladové karty, skladová místa
 • podpora čarových kódů
 • kontrola minimální zásoby položek
 • statistiky prodaného zboží
 • opravy a mazání dokladů
 • možnost přidání vlastních číselných řad dokladů
 • rychlé vyhledávání a filtrace v tabulkách
 • adresář obchodních partnerů - info z OR
 • editovatelné rozbalovací seznamy textových polí dokladu
 • velký výběr přednastavených tiskových forem a reportů
 • snadná tvorba reportů pomocí SQL dotazů
 • 3 typy tiskových forem dokladů (RTF,HTM, FR3)
 • integrovaný editor tiskových forem
 • možnost vložení obrázků (logo, razítko) do tiskových forem
 • export reportů do TXT, CSV, XLS, XML, HTM...
 • volitelné sloupce číselníků
 • automatické řazení po kliknutí na záhlaví sloupce
 • export i tisk podkladů pro účetnictví
 • administrace uživatelů programu s nastavením přístupů a oprávnění
 • možnost síťové verze pro souběžnou práci více uživatelů

Co program vyžaduje
Jedná se o 32 bitový program určený pro práci v prostředí Windows XP a vyšším, což určuje i minimální konfiguraci osobního počítače. Potřebný prostor na disku je dán především množstvím zpracovávaných dat, program sám vyžaduje okolo 10MB.

Instalace programu
Skladové hospodářství Mini se instaluje spuštěním programu "MSETUP.EXE" z dodaného disku. Objeví se průvodce, který zajistí zbytek instalace. Implicitně se programy ZKSoft instalují do stejnojmenné složky na disku C: a na ploše se vytvoří programová skupina rovněž s názvem ZKSoft. V ní se nachází zástupce programu pro spuštění skladového hospodářství. Při jeho prvním spuštění je třeba založit novou databázi, kterou si uživatel může libovolně pojmenovat.

Demoverze
Demoverzi programu je je možné si stáhnout z této adresy. Jedná se o časově neomezenou verzi, s omezeným množstvím ukládaných záznamů. V případě vážného zájmů může být zákazníkovi poskytnuta i časově omezená licence s neomezenými záznamy.

Dokumentace

Základní orientační manuál naleznete na této adrese Jedná se o dokument ve formátu PDF a k jeho zobrazení je třeba mít instalovaný Acrobat Reader.

Jak program spustit
Program ZK Sklad Mini se spouští souborem "mSklad.exe" z adresáře, ve kterém byl instalován (nejčastěji C:\ZKSoft\mSKLAD), popřípadě zástupcem spouštěcího souboru na ploše či v  nabídce START.