Skladové hospodářství SQL

Vedení skladové evidence s fakturací pro více souběžně pracujících uživatelů

Popis programu 

Program ZK SKLAD SQL pracující v prostředí Microsoft Windows XP a vyšším je komplexní program zahrnující většinu agendy menších a středních firem. Primárně je určen k vedení skladové evidence, obsahuje ale i moduly fakturace, kontrakty a objednávky, zakázky, evidenci úhrad, CRM, řízení chodu pomocí úkolů a evidenci došlé pošty. Vzhledem ke své variabilitě může být použit pro velko i maloobchodní prodej.

Je založen na architektuře client-server, což mu zajišťuje dostatečnou stabilitu a bezpečnost dat pro všechny typy firem. Použití MS SQL serveru zajišťuje robusnost, maximální rychlost a neomezenou práci s uloženými daty. Menší firmy mohou použit volné verze databázového stroje MSDE, čímž výrazně sníží náklady vložené do pořízení informačního systému.

Program je vhodný pro firmy s větším objemem zpracovávaných dat či přístupem z většího počtu počítačů. Pro menší objemy dat a přístup z méně stanic je určeno funkčně totožné řešení verzi file-server s podporou SQLite databází.

Program obsahuje vlastní pokladnu s možností tisku denního vyúčtování a pokladního deníku. Silným nástrojem jsou plně konfigurovatelné tiskové výstupy a uživatelské reporty. Tisky je možné přesměrovat na lokální i síťové tiskárny, podporovány jsou tři typy tisků - FastReport, RTF a HTM formy. Program je možné použít i pro práci v síti.

Základní vlastnosti programu 

 • intuitivní ovládání v přehledném rozhraní
 • skladové karty, skladová místa
 • dodavatelské i odběratelské objednávky
 • blokace položek na skladech dle kontraktů
 • uživatelské ceníky a cenové skupiny, ceny v cizí měně
 • výrobní zakázky, příjem a výdej dle výrobních příkazů
 • evidence zakázek, komisní sklady
 • podpora čarových kódů
 • upozorňování na neplatiče
 • kontrola minimální zásoby položek
 • statistiky prodaného zboží
 • běžné daňové doklady, zálohové faktury
 • cenové nabídky, dobropisy
 • storna, opravy a mazání dokladů
 • možnost přidání vlastních číselných řad dokladů
 • možnost fakturace v různých měnách
 • slevy na položku, celkový doklad a dle firmy
 • rychlé vyhledávání a filtrace v tabulkách
 • adresář obchodních partnerů - info z OR
 • mini CRM modul - zápisy jednání, úkoly
 • evidence doručené a odeslané pošty
 • editovatelné rozbalovací seznamy textových polí dokladu
 • velký výběr přednastavených tiskových forem a reportů
 • snadná tvorba reportů pomocí SQL dotazů
 • 3 typy tiskových forem dokladů (DOS-jehličkové tiskárny,RTF,HTM)
 • integrovaný editor tiskových forem
 • možnost vložení obrázků (logo, razítko) do tiskových forem
 • export reportů do TXT, CSV, XLS, XML, HTM...
 • volitelné sloupce číselníků
 • automatické řazení po kliknutí na záhlaví sloupce
 • export i tisk podkladů pro účetnictví
 • administrace uživatelů programu s nastavením přístupů a oprávnění
 • možnost síťové verze pro souběžnou práci více uživatelů

Co program vyžaduje
Jedná se o 32 bitový program určený pro práci v prostředí Windows XP a vyšším, což určuje i minimální konfiguraci osobního počítače. Potřebný prostor na disku je dán především množstvím zpracovávaných dat, program sám vyžaduje okolo 10MB. Instance MS SQL serveru, pokud je umístěna na stejném počítači vyžaduje okolo 100 MB volného místa.

Instalace programu
Skladové hospodářství se instaluje spuštěním programu "qSETUP.EXE" z dodaného disku. Objeví se průvodce, který zajistí zbytek instalace. Implicitně se programy ZKSoft instalují do stejnojmenné složky na disku C: a na ploše se vytvoří programová skupina rovněž s názvem ZKSoft. V ní se nachází zástupce programu pro spuštění skladového hospodářství. Při jeho prvním spuštění je třeba založit novou databázi - na úvodní obrazovce stiskněte "Upravit" vedle výběru databáze a zadejte název nové DB a připojovací parametry k DB serveru (pokud používáte předinstalovanou verzi MSDE, jsou tyto parametry již nastaveny).

Demoverze
Demoverzi programu je je možné si stáhnout z této adresy. Jedná se o časově neomezenou verzi, s omezeným množstvím ukládaných záznamů. V případě vážného zájmů může být zákazníkovi poskytnuta i časově omezená licence s neomezenými záznamy. K ukládání dat využívá MSSQL server. Pokud jej uživatel nemá nainstalovaný, lze stáhnout volnou verzi zde (po instalaci je nutný restart).

Dokumentace
Základní orientační manuál naleznete na této adrese.
Informace o změnách v souvislosti s nařízením o ochraně osobních údajů: Ochrana OÚ v programech ZKSOFT
Jedná se o dokumenty ve formátu PDF a k jeho zobrazení je třeba mít instalovaný Acrobat Reader.

Jak program spustit
Program ZK Sklad se spouští souborem "qSklad.exe" z adresáře, ve kterém byl instalován (nejčastěji C:\ZKSoft\qSKLAD), popřípadě zástupcem spouštěcího souboru na ploše či v  nabídce START.