EAN Print 2

Aplikace pro tisk čarových kódů na štítky

Popis programu

Program EANPRINT2 je drobná aplikace určena pro tisk čárových kódů na samolepící štítky umístěné buď v rastru na papíru formátu A4 nebo na libovolné rozměry štítku tiskáren Datamax.

Proti původní aplikaci EANPRINT, která uměla tisknout pouze 4 základní údaje do jedné přednastavené formy, nabízí navíc možnost vstupu libovolných dat z excelu či nastavitelných datových zdrojů do uživatelsky definovaných štítků. Základní funkčnost programu EANPRINT zůstala zachována (volba Tisk štítků) a je dostupná i s licenčním číslem starého programu. Nové funkce (Tisk do formy) jsou dostupné pouze po zadání nového licenčního čísla. Od verze 2.10 jsou v tisku do formy podporovany QR kódy.

Záznamy určené k tisku je možné buď ručně editovat nebo je importovat z MS Excel nebo z obyčejného textového souboru, jehož sloupce jsou odděleny tabelátorem nebo alespoň třemi mezerami. Upravená data lze zapsat do textového souboru (text oddělený tabelátory), který lze snadno otevřít v programu MS Excel.  

Co program vyžaduje

Jedná se o 32 bitový program určený pro práci v prostředí Windows XP a vyšším, což určuje i minimální konfiguraci osobního počítače. Potřebný prostor na disku je dán především množstvím zpracovávaných dat, doporučená hodnota činí okolo 10MB.

Demoverze

Demoverzi programu je možné objednat si písemně na této adrese či E-mailem , popřípadě telefonicky na čísle 603-266154. Kromě toho je možné si ji stáhnout zde. Jedná se o časově neomezenou verzi, která ovšem neumožňuje výstup dat na tiskárnu.

Jak program spustit

Program po instalaci vytvoří v nabídce start Skupinu ZK Soft, ve které naleznete zástupce. Tohoto je možné při instalaci i umístit na pracovní plochu.