Daňová evidence LITE

Pro firmy účtující v systému jednoduchého účetnictví

Popis programu

Program ZK Daňová evidence pracující v prostředí Microsoft Windows XP a vyšším je určen pro vedení účetnictví malých a středních firem. V závislosti na zakoupené licenci spravuje datové agendy až 255 závodů. Umožňuje evidovat, kontrolovat a tisknout účetní záznamy peněžního deníku, knihy vydaných faktur, knihy přijatých faktur, pokladní knihy příjmů a pokladní knihy výdajů. Každý zápis v těchto knihách lze upravit, doplnit nebo vymazat. Délku účetních období, po kterých se knihy uzavírají, a období, po kterých se provádějí uzávěrky pro DPH, si může uživatel nastavit libovolně. K uzavřenému období se lze kdykoli vrátit a omezeně jej i opravit.

Program se vyznačuje značnou flexibilitou při pořizování nových dat i při sestavování výstupů. Uživatel si může sám vytvářet a nastavovat jak účetní události, tak i tiskové formy pro tisky jednotlivých knih a přehledů

Co program vyžaduje

Jedná se o 32 bitový program určený pro práci v prostředí WindowsXP a vyšším, což určuje i minimální konfiguraci osobního počítače. Potřebný prostor na disku je dán především množstvím zpracovávaných dat, doporučená hodnota činí okolo 30MB.

Instalace programu

Jednoduché účetnictví se instaluje spuštěním programu "j2setup.exe", z dodaného disku . Objeví se průvodce, který zajistí zbytek instalace. Implicitně se programy ZKSoft instalují do stejnojmeného adresáře na disku C: a v nabídce START se vytvoří programová skupina rovněž s názvem ZKSoft. Zde se nachází zástupce programu pro spuštění jednoduchého účetnictví. Při jeho prvním spuštění je třeba vyplnit dva údaje: kód firmy, pro kterou se zakládá datová agenda (nejlepe zvolit její název bez mezer) a její popis. Pokud v daném adresáři již byl instalován jiný produkt ZK, je datová agenda pravděpodobně již založena. V takovém případě je třeba založit nový závod (jako uživatel SUPERVISOR v menu "Číselníky" - "Závody").

Demoverze

Demoverzi programu je možné objednat si písemně na této adrese či E-mailem , popřípadě telefonicky na čísle 603-266154. Kromě toho je možné si ji stáhnout zde. Jedná se o časově neomezenou verzi, která ma omezeny počet záznamů v období.

Jak program spustit

Program ZK JÚčto se spouští souborem "ZKJucto2.exe" ze složky, ve které byl instalován (nejčastěji C:\ZKSoft\jUcto), popřípadě zástupcem spouštěcího souboru na ploše či v nabídce START.