EET kasa

Aplikace pro elektronickou evidenci tržeb

Popis programu

Program ZK KASA EET umožňuje evidenci a opravu hotovostních dokladů, jejich podepisování uživatelským certifikátem a odeslání na portály MF ČR. Více informací o EET naleznete na www.etrzby.cz. Na dokladech se tisknou informace o provozovně, pokladně a unikátní požadovane kódy BKP a FIK.

Co program vyžaduje

Jedná se o 32 bitový program určený pro práci v prostředí Windows 7 a vyšším, což určuje i minimální konfiguraci osobního počítače. Potřebný prostor na disku je dán především množstvím zpracovávaných dat, doporučená hodnota činí okolo 40 MB. Součástí instalace je i verze podporující windows XP.

Volná verze

Demo programu je možné si stáhnout na této adrese (s interní databází SQLite). Jedná se o časově neomezenou verzi, která ale umožňuje zápis pouze 50 dokladů v jedné datové agendě, má omezený tisk dokladů a má zakázáno odesílání dokladů.

Jak program spustit

Program ZK KASA EET se spouští souborem "eetkasa.exe" z adresáře, ve kterém byl instalován (nejčastěji C:\ZKSoft\EETkasa\Bin), popřípadě zástupcem spouštěcího souboru na ploše či v nabídce START.