Vítejte na stránkách ZKSOFT

Programy k vedení ekonomické agendy malých a středních firem.

HLAVNÍ NABÍZENÉ PROGRAMY

Programy ZK Soft jsou převážně určeny pro vedení ekonomické agendy malých a středních firem účtujících v soustavě jednoduchého nebo podvojného účetnictví. Mezi nejrozšířenější patří program ZK Skladové hospodářství, který je nabízen i ve verzi SQL (client-server) s podporou MS SQL databází přístupem přes internet, či ve značně zjednodušené a levnější verzi Mini určené pouze pro vedení skladu bez možnosti fakturace zakázek a kontraktů.

Ve start verzi (t.j. plně funkční, pouze s omezeným počtem ukládaných záznamů) je nabízen program Faktury, který může většině uživatelů postačovat k vedení běžné ekonomické agendy. Novinkou je program ZK Personalistika, určený k vedení evidence zaměstnanců, podporující hlídání termínů povolenek a konce pracovního poměru na dobu určitou a zápis elektronické dokumentace do databáze. Pro účely elektronické evidence tržeb byl vyvinut samostatný program EETKASA, který je možné používat i se skladovým hospodářstvím.

Kromě vývoje účetních programů se firma orientuje i na tvorbu programů na zakázku a webových stránek css/htm či s podporou asp.net skriptů.

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI PROGRAMŮ ZKSOFT

Všechny programy jsou plnohodnotné 32 bitové aplikace plně funkční v 64 bitovém prostředí určené pro práci v operačním systému Windows 7 a vyšším což určuje i minimální konfiguraci osobního počítače. Vzhledem ke své kompaktnosti zabírají i velmi malý prostor na disku a tudíž nároky na zabrané místo jsou určeny především množstvím zpracovávaných dat. Výhodou je jednoduchá personalizace všech tiskových výstupů programů.Jednoduchost ovládání

Umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování. Vzhledem k tomu, že programy ve velké míře využívají standardní prvky Microsoft Windows, je práce ještě více usnadněna uživatelům, kteří již mají s tímto prostředím základní zkušenosti.

Přehlednost

Je dosažena vhodným návrhem programu, především jednotným řešením všech modulů a jejich logické návaznosti. Prvky grafického prostředí jsou při práci uživatele velmi názorným vodítkem.

Zabezpečení

Programy jsou odolné jak proti chybám obsluhy, tj.zadání syntakticky nebo logicky chybných údajů, zvolení nesprávného postupu apod., tak i proti úmyslným pokusům o nesprávnou manipulaci s daty.

Univerzálnost

Programy jsou řešeny tak, aby bylo možné nastavit maximální počet parametrů podle potřeby daného podniku.

Ochrana osobních údajů

25.5.2018

Ode dne 25. května 2018 je účinné nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Ochrana OÚ v programech ZKSOFT

Změna sazeb DPH

21.12.2023

Od 1. 1. 2024 dojde k redukci počtu sazeb DPH na základní 21 % a sníženou 12 %. Vybrané zboží a služby budou přesunuty ze snížené do základní sazby DPH. Knihy budou zcela osvobozeny od DPH. Více podrobností naleznete zde.

NOVINKY

ZK Daňová evidence 2.06

8.2.2024

nové konfigurovatelné filtry na hlavních formulářích se snadným ukládáním, sloupcové filtry, nové sazby DPH ...

Nová sazba DPH od 1.1.2024

21.12.2012

Pokyny k přechodu na nové sazby DPH platné od 1.1.2024:
Sklad , Faktury

ZK Sklad SQL 2.77

20.12.2023

příprava na nové sazby DPH, spojení pokladny a úhrad dokladů, podpora komunikace platebních terminálů UCB a GPE ...

ZK Sklad SQL 2.76

1.5.2023

inventura je i pro položky se šarží, zaokrouhlení DDPP dle FA, upozorňování na maximální množství ve výrobě, import položek z kontraktu do objednávky, ikona pro automatické šíře sloupců ...

ZK Sklad SQL 2.75

1.10.2022

nastavení zaokrouhlení kontraktu, CN a ZF, změna množství při vkládani položek zakázky do kontraktu, editace záznamu reportu před tiskem, ve výrobě samostatné kusovníky ke každému VP ...

ZK Sklad Mini 2.65

17.5.2022

nový dialog vyběru množství položky s nastavitelným editorem, import skladových položek a adres z CSV, nové dialogy kontextovych reportů, ukládání uživatelských filtrů ...

ZK Personalistika 1.34

9.5.2022

nové konfigurovatelné filtry na hlavních formulářích se snadným ukládáním, sloupcové filtry, upozornění na vývěsce na ukončení platnosti školení či prohlídky... ...

ZK Sklad SQL 2.74

1.4.2022

nový výpočet zaokrouhlení dokladu, import skladových položek a adres z CSV, import položek zakázek z CSV, export gridů do CSV pokud není Excel, ukládání uživatelských filtrů ...

ZK Sklad SQL 2.73

1.3.2022

nová transakce vychystání kontraktu před expedicí, k modulu výroby přidán zjednodušený mód, propojení polí v dialogu množství transakce ...

EANPRINT 2.22

24.10.2020

nová komponenta editačního gridu záznamů, přidána možnost filtrování a třídění záznamů k tisku ...

Starší zprávy...