Vítejte na stránkách ZKSOFT

Programy k vedení ekonomické agendy malých a středních firem.

HLAVNÍ NABÍZENÉ PROGRAMY

Programy ZK Soft jsou převážně určeny pro vedení ekonomické agendy malých a středních firem účtujících v soustavě jednoduchého nebo podvojného účetnictví. Mezi nejrozšířenější patří program ZK Skladové hospodářství, který je nabízen i ve verzi SQL (client-server) s podporou MS SQL databází přístupem přes internet, či ve značně zjednodušené a levnější verzi Mini určené pouze pro vedení skladu bez možnosti fakturace zakázek a kontraktů.

Ve start verzi (t.j. plně funkční, pouze s omezeným počtem ukládaných záznamů) je nabízen program Faktury, který může většině uživatelů postačovat k vedení běžné ekonomické agendy. Novinkou je program ZK Personalistika, určený k vedení evidence zaměstnanců, podporující hlídání termínů povolenek a konce pracovního poměru na dobu určitou a zápis elektronické dokumentace do databáze. Pro účely elektronické evidence tržeb byl vyvinut samostatný program EETKASA, který je možné používat i se skladovým hospodářstvím.

Kromě vývoje účetních programů se firma orientuje i na tvorbu programů na zakázku a webových stránek css/htm či s podporou asp.net skriptů.

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI PROGRAMŮ ZKSOFT

Všechny programy jsou plnohodnotné 32 bitové aplikace určené pro práci v prostředí XP a vyšším což určuje i minimální konfiguraci osobního počítače. Vzhledem ke své kompaktnosti zabírají i velmi malý prostor na disku a tudíž nároky na zabrané místo jsou určeny především množstvím zpracovávaných dat. Výhodou je jednoduchá personalizace všech tiskových výstupů programů.Jednoduchost ovládání

Umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování. Vzhledem k tomu, že programy ve velké míře využívají standardní prvky Microsoft Windows, je práce ještě více usnadněna uživatelům, kteří již mají s tímto prostředím základní zkušenosti.

Přehlednost

Je dosažena vhodným návrhem programu, především jednotným řešením všech modulů a jejich logické návaznosti. Prvky grafického prostředí jsou při práci uživatele velmi názorným vodítkem.

Zabezpečení

Programy jsou odolné jak proti chybám obsluhy, tj.zadání syntakticky nebo logicky chybných údajů, zvolení nesprávného postupu apod., tak i proti úmyslným pokusům o nesprávnou manipulaci s daty.

Univerzálnost

Programy jsou řešeny tak, aby bylo možné nastavit maximální počet parametrů podle potřeby daného podniku.

Ochrana osobních údajů

25.5.2018

Ode dne 25. května 2018 je účinné nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Ochrana OÚ v programech ZKSOFT

NOVINKY

ZK Sklad SQL 2.72

17.11.2021

nový dialog vyběru množství položky s nastavitelným editorem, přidání komentářů k dokladům, editace a odvádění výrobních operací ...

ZK Sklad SQL 2.71

1.6.2021

nový dialog opravy a storna dokladu, nové filtry na dialogu reportů a tiskových forem, nový dialog zadávání parametrů reportů ...

ZK Sklad SQL 2.70

15.1.2021

nové dialogy kontextovych reportů, možnost tisku obrázku z karty položky na dokladech, rámcové objednávky, rámcové výrobní zakázky ...

ZK Sklad Mini 2.64

23.12.2020

nové konfigurovatelné filtry na hlavních záložkách, nové sloupcové filtry s editory v záhlaví, přidána možnost tisknout obrázky položek na dokladech ...

EANPRINT 2.22

24.10.2020

nová komponenta editačního gridu záznamů, přidána možnost filtrování a třídění záznamů k tisku ...

ZK Sklad SQL 2.69

10.10.2020

záložka "Nákupní ceny" na kartě položky, nové konfigurovatelné filtry na hlavních záložkách, uživatelské akce nad položkami zakázek, nové sloupcové filtry s editory v záhlaví ...

ZK Sklad SQL 2.68

30.6.2020

nová transakce "Obecný import z CSV", import kontraktu z e-shopu(csv), revize položky, úkoly na kartě položky, zobrazení termínů položek objednávky při příjmu, soubory na kartě úkolu, ...

ZK Sklad Mini 2.63

2.4.2020

nový dialog opravy dokladů, oprava převodek, nová komponenta vybraného zboží v transakcích příjmu a výdejů, doplnění adresy firmy z ARES, součty na kartě položky na záložkách Skladová místa a Pohyby zboží, ...

Samostatná fakturace 3.1

12.12.2019

podpora odesílání EET platby pomocí modulu EETKASA, možnost přidání QR kódu do faktury, doplnění fakturační adresy z IČ firmy... zde.

ZK Personalistika 1.32

15.8.2019

evidence platových výměrů zaměstnance, nová komponenta gridu s integrovaným hledáním, filtry typu excel v záhlaví sloupců, barevné formuláře, úprava vzhledu ...

Starší zprávy...