HLAVNÍ NABÍZENÉ PROGRAMY

Bližší popis programů uvedených v této části získáte po kliknutí na příslušný odkaz.

Plně funkční demoverze a dokumentaci k programům včetně popisu ovládání je možné si stáhnout v sekci "KE STAŽENÍ".

SKLADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ LITE
Základní verze programu ZKSKLAD. Program je určen k vedení skladové evidence, obsahuje ale i moduly fakturace, kontrakty a objednávky, evidenci úhrad, CRM, řízení chodu firmy pomocí úkolů a evidenci došlé pošty.
SKLADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ MINI
Zjednodušená verze programu ZKSKLAD. Program je určen k vedení skladové evidence, umožňuje příjmy, výdaje a přesuny položek mezi sklady. Podporuje všechna uživatelská nastavení, ale neobsahuje modul fakturace.
SKLADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ SQL
Nejvyšší verze programu ZKSKLAD postavená na architektuře client-server. Funkčně stejná jako Skladové hospodářství LITE, určena pro větší objemy dat a souběžné připojení z více stanic.
DAŇOVÁ EVIDENCE LITE
Peněžní deník, knihy faktur, pokladní knihy, kontrolní hlášení, evidence majetku, kniha jízd, zpracování DPH, příkazy k úhradě.
TISK ČAROVÝCH KÓDŮ v.2
Tisk čarových kódu na pevně definované samolepící štítky nebo do upravitelných tiskových forem Fastreport5 se zabudovaným designerem. Možnost importu dat z textového souboru, datového zdroje či programu MS Excel. Podpora QR kódů. Možno použít jako reportovací nástroj.
ZK KASA EET
Aplikace pro elektronickou evidenci tržeb s tiskem pokladních lístků a podporou odesílání dokladů na portály MF ČR.
PERSONALISTIKA
Aplikace určena pro vedení běžné personální agendy. Umožňuje evidenci osobních dat zaměstnanců, údajů o pracovním poměru, sledování dovolené a pracovní neschopnosti, hlídání termínů a vkládání elektronických dokumentů.
SAMOSTATNÁ FAKTURACE
Vystavování, tisk a evidence faktur Rozšiřuje aplikace účetnictví o možnost fakturace, když není zakoupen "Sklad".
inPROJECT SQL
Určen k efektivnímu řízení práce v kanceláři orientující se na poskytování služeb. Umožňuje zápis timesheetu, evidenci a sledování projektů, případů, subjektů, kontaktů, jednání a pošty. Efektivně řídí procesy pomocí propracovaných úkolů a integrovaného workflow modulu.
ZÁLOHOVÁNÍ - SYNCHRONIZACE SLOŽEK
Program umožňuje jednosměrnou synchronizaci souborových složek na dvou různých datových uložištích. Vhodné k zálohování dokumentů i dat. Možnost automatického spouštění a vypnutí počítače po dokončení zálohy.
PICATCH
Specializovaný program k vyhodnocování výsledků reportéru Predictive Index®.
 
TISK ČAROVÝCH KÓDŮ v.1
Program umožňuje tisk čarových kódu na samolepící štítky. Podporuje velké množství čarových kódů včetně EAN8, EAN13, Code128, 2 z 5 a další. Data je možné importovat z textového souboru či programu MS Excel.
JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ 1.x
Peněžní deník, knihy faktur, pokladní knihy, evidence majetku, kniha jízd, zpracování DPH, příkazy k úhradě.
SKI PŮJČOVNA SQL
Evidence, rezervace a půjčování sportovních potřeb.
SKLADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 1.x
Poslední verze Skladu 1. Evidence zásob, fakturace, kontrakty, zakázky, objednávky, komisní prodej. Výstupy pro účetnictví. Již se dále nevyvíjí
PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ
Účetní deník, knihy faktur, bankovní výpisy, evidence majetku, kniha jízd, příkazy k úhradě, saldokonto, zpracování DPH.