Historie | Stáhnout | Manuál | Náhled

EET Kasa

Program ZK KASA EET je aplikace určena k elektronicke evidenci tržeb.

Umožňuje evidenci a opravu hotovostních dokladů, jejich podepisování uživatelským certifikátem a odeslání na portály MF ČR. Více informací o EET naleznete na www.etrzby.cz. Na dokladech se tisknou informace o provozovně, pokladně a unikátní požadovane kódy BKP a FIK.

Co program vyžaduje

Jedná se o 32 bitový program určený pro práci v prostředí Windows Vista a vyšším, což určuje i minimální konfiguraci osobního počítače. Potřebný prostor na disku je dán především množstvím zpracovávaných dat, doporučená hodnota činí okolo 20 MB.

Volná verze

Demo programu je možné si stáhnout na této adrese (s interní databází SQLite). Jedná se o časově neomezenou verzi, která ale umožňuje zápis pouze 50 dokladů v jedné datové agendě a má omezený tisk dokladů.

Jak program spustit

Program ZK KASA EET se spouští souborem "eetkasa.exe" z adresáře, ve kterém byl instalován (nejčastěji C:\ZKSoft\EETkasa\Bin), popřípadě zástupcem spouštěcího souboru na ploše či v nabídce START.