SKI PŮJČOVNA

Program SKI půjčovna pracující v prostředí Microsoft Windows 9x a vyšším je samostatná aplikace určená pro evidenci a rezervaci sportovních potřeb. Umožňuje sestavení zákaznické smlouvy, rezervaci, zapůjčení a zpětné přijetí zboží.

Program se vyznačuje jednoduchostí, variabilitou a širokými možnostmi individuálního nastavení slev, penále a záloh pomocí množství parametrů. K dispozici jsou libovolně sestavitelné tiskové výstupy a obsáhlé statistiky.

Co program vyžaduje

Jedná se o 32 bitový program určený pro práci v prostředí Windows9x a vyšším, což určuje i minimální konfiguraci osobního počítače; to znamená procesor alespoň Intel 486 s 8MB operační paměti. Potřebný prostor na disku je dán především množstvím zpracovávaných dat, doporučená hodnota činí okolo 2MB.

Instalace programu

SKI půjčovna se instaluje spuštěním programu "SETUP.EXE", z dodané diskety. Objeví se průvodce, který zajistí zbytek instalace. Implicitně se programy ZKSoft instalují do stejnojmeného adresáře na disku C: a v nabídce START se vytvoří programová skupina rovněž s názvem ZKSoft. V ní se nachází zástupce programu pro spuštění půjčovny. Při jeho prvním spuštění je třeba založit novou datovou agendu.

Demoverze

Demoverzi programu je možné si stáhnout v sekci download. Jedná se o časově neomezenou verzi, která však umožňuje uložit pouze 20 smluv. K ukládání dat využívá MSSQL server. Pokud jej uživatel nemá nainstalovaný, může si rovněž v sekci download stáhnout přednastavenou verzi SQL serveru (po instalaci je nutný restart). Kromě toho je možné si program objednat písemně na této adrese či E-mailem.

Jak program spustit

Program se spouští souborem "pujcovna.exe" z adresáře, ve kterém byl instalován (nejčastěji C:\ZKSoft), popřípadě zástupcem spouštěcího souboru na ploše či v nabídce START.