OBJEDNÁNÍ PROGRAMU

Zde je možné si objednat nabízené verze programů. Formulář lze použít i k poptání tvorby programu na zakázku či k vytvoření cenové nabídky složitějších instalací.

V každém případě budete před vyřízením objednávky či poptávky ještě kontaktováni, proto je nutné správně vyplnit kontaktní údaje a uvést buď Vaši e-mailovou adresu nebo telefon. Nepotvrzená objednávka nebude vyřízena.

   Z Á K L A D N Í     Ú D A J E     P R O     F A K T U R A C I:

Firma 

( faktur.  
adresa): 
Koresp. 
adresa: 
(pokud 
je jiná) 
Kontakt:  IČO: 
Telefon:  DIČ: 
E-mail: OBJEDNÁVÁM  / POPTÁVÁM   PROGRAM: P L A T B A:
 
Samostatná fakturace
Proforma faktura
Poslat na dobírku
Instalace u zákazníka
 
 
D O P L Ň U J Í C Í    Z P R Á V A: