licenční smlouva
Poslední změna: 17-4-2006 [ZPĚT] [ÚVOD] [DOTAZY]
 

LICENČNÍ PODMÍNKY

LICENČNÍ SMLOUVA PRO KONCOVÉHO UŽIVATELE NA SOFTWAROVÝ PRODUKT ZKSOFT

Licenční smlouva pro koncového uživatele je smlouvou mezi Vámi (fyzickou nebo právnickou osobou) a autorem softwarového produktu ZKSOFT týkající se SOFTWAROVÉHO PRODUKTU ZKSOFT, který zahrnuje počítačový software, příslušná média, případný tištěný materiál, a rovněž dokumentaci v elektronické formě ("softwarový produkt" nebo "software"). Instalací, kopírováním nebo jiným použitím softwarového produktu potvrzujete, že souhlasíte s podmínkami této smlouvy a jste jimi vázáni. Pokud s podmínkami této smlouvy nesouhlasíte, bezodkladně vraťte nepoužitý softwarový produkt na místo, odkud jste jej získali, a obdržíte plnou náhradu.

LICENCE NA SOFTWAROVÝ PRODUKT

Softwarový produkt je chráněn autorskými zákony a mezinárodními dohodami o autorských právech, jakož i dalšími zákony a dohodami o duševním vlastnictví. Softwarový produkt se neprodává, nýbrž se pouze uděluje licence k jeho užívání.

1. UDĚLENÍ LICENCE

Na základě této smlouvy se udělují následující práva:

Na počítač smíte nainstalovat a provozovat jednu kopii softwarového produktu. Jestliže tento jediný počítač, na který je nainstalován softwarový produkt, je mnohouživatelským systémem, licence kryje všechny uživatele tohoto jediného systému bez dalších plateb za licenci.

2. POPIS DALŠÍCH PRÁV A OMEZENÍ

Licence na softwarový produkt se vydává na produkt jako celek. Jeho komponenty nelze oddělovat pro použití na více než jednom počítači. Softwarový produkt nelze pronajímat, ani půjčovat.

Veškerá svoje práva v rámci smlouvy smíte trvale převést za předpokladu, že si neponecháte žádné kopie, převedete celý softwarový produkt (včetně všech komponentů, médií a tištěného materiálu, všech inovovaných verzí softwaru a za předpokladu, že nabyvatel souhlasí s podmínkami této smlouvy. Pokud softwarový produkt představuje inovovanou verzi (tzv. "upgrade"), součástí jakéhokoliv převodu musí být i všechny předchozí verze softwarového produktu. Pokud nesplníte podmínky této smlouvy, může autor softwarového produktu zrušit tuto smlouvu. V tomto případě musíte zničit všechny kopie softwarového produktu a jeho komponentů.

3. AUTORSKÁ PRÁVA

Veškerá vlastnická a autorská práva týkající se softwarového produktu a jakékoli kopie softwarového produktu jsou majetkem autora softwarového produktu. Softwarový produkt je chráněn autorskými zákony a ustanoveními mezinárodních smluv. To znamená, že se softwarovým produktem musíte zacházet jako s každým jiným materiálem podléhajícím autorským právům, s následujícími výjimkami, které vám umožňují buď (a) zhotovit jednu kopii softwarového produktu výhradně pro záložní nebo archivní účely nebo (b) nainstalovat softwarový produkt na jeden počítač, a to za předpokladu, že si ponecháte originál výhradně pro záložní nebo archivní účely.

4. OMEZENÁ ZÁRUKA

Autor softwarový produkt poskytuje "tak jak je" a neručí za jakékoliv škody způsobené případnou nesprávnou činností nebo nečinností softwarového produktu.

[ZAČÁTEK STRANY]  Copyright © 2006 ZK Soft. Všechna práva vyhrazena.